Strona główna
Jakie dokumenty są potrzebne do sporządzenia umowy darowizny?

03.07.2024

Jakie dokumenty są potrzebne do sporządzenia umowy darowizny?

Jakie dokumenty są potrzebne do sporządzenia umowy darowizny?

Darowizna to dobrowolne przekazanie własności lub prawa przez darczyńcę na rzecz obdarowanego, bez żadnego świadczenia w zamian. W Polsce, aby darowizna była ważna, musi zostać sporządzona w formie umowy notarialnej. Poniżej przedstawiamy najważniejsze dokumenty, które są niezbędne do sporządzenia umowy darowizny.

 

Dokumenty dotyczące darczyńcy i obdarowanego

 

Pierwszym krokiem w procesie sporządzania umowy darowizny jest zebranie dokumentów dotyczących darczyńcy oraz obdarowanego. Obejmuje to dowody osobiste obu stron, a także dokumenty potwierdzające ich zdolność prawną do zawarcia umowy. W przypadku osób prawnych konieczne będzie przedstawienie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz statutu firmy. Jeśli darczyńca ma współmałżonka, warto sprawdzić, czy nie jest wymagana zgoda współmałżonka na dokonanie darowizny.

 

Dokumenty dotyczące przedmiotu darowizny

 

Kolejnym etapem jest zebranie dokumentów dotyczących przedmiotu darowizny. W zależności od tego, co zostaje przekazane jako darowizna, mogą być wymagane różne dokumenty. W przypadku nieruchomości konieczne będzie przedstawienie aktualnego odpisu z księgi wieczystej oraz zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami administracyjnymi. Jeśli przedmiotem darowizny jest pojazd, należy zgromadzić dowód rejestracyjny oraz kartę pojazdu. W przypadku darowizny pieniędzy wystarczy określić ich wysokość w umowie.

 

Dokumenty potwierdzające wartość przedmiotu darowizny

 

Wartość przedmiotu darowizny ma istotne znaczenie dla celów podatkowych. Dlatego ważne jest, aby zgromadzić dokumenty potwierdzające wartość darowizny. W przypadku nieruchomości może to być np. operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego. Jeśli przedmiotem darowizny jest pojazd, wartość można ustalić na podstawie cenników rynkowych lub ofert sprzedaży porównywalnych pojazdów. W przypadku darowizny pieniędzy wartość jest równa przekazywanej kwocie.

 

Dokumenty dotyczące opodatkowania darowizny

 

Ostatnim etapem jest zebranie dokumentów dotyczących opodatkowania darowizny. W Polsce obowiązuje podatek od spadków i darowizn, który zależy od wartości przedmiotu darowizny oraz stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym. Należy zgromadzić dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa oraz wartość darowizny, takie jak akt urodzenia, akt małżeństwa czy umowa darowizny. W niektórych przypadkach możliwe jest skorzystanie z ulg podatkowych lub zwolnienia z podatku, dlatego warto sprawdzić obowiązujące przepisy oraz zgromadzić ewentualne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do skorzystania z ulgi lub zwolnienia.